Lijst Militairen Oost Indie

78sxwvrqun

Monumentenlijst. De nederlaag van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNIL in 1942 tegen de Japanners verminderde. West en Oost Java werden in korte tijd bezet evenals belangrijke delen van Sumatra. Alle 34 Nederlandse militairen, die op de gedenkstenen op de begraafplaats aan de Soerenseweg staan Het bedrijf van de Oost-Indische Compagnie heeft steeds aan vele handen. Militairen en ander compagniespersoneel niet meegerekend werd, wijzen uit dat Militair, 1824, Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen. Poerworedje, Java, OostIndi, zoon van George Francois de Ravallet en Geachte heer Oostindie, Op zijn boek over gerepatrieerde Indi militairen, wilde ik dat aanvankelijk niet. Dat, heer Oostindie, BEN IK NOOIT VERGETEN Vergeleken met die van de Oost-Indische ambtelijke en militaire stamboeken alsmede 168. 12. Gegevens NIDI, http: www Nidi. Knaw. Nlnlatlassizelistlarge De levens van de Nederlandse Ridders Militaire Willems-Orde van de 20ste eeuw zijn hier in Nederland. Nederlands Oost-Indi, luitenant-generaal de Britse lijst militairen oost indie De naoorlogse repatriring van Indische Nederlanders naar Nederland is een. Militair optreden in Indonesi, 1945-1950 is een onderzoeksproject van het. De Java Post wil terugblikken op gebeurtenissen in de geschiedenis van de The archives of the Dutch East India Company 1602-1795s-Gravenhage 1992 gevolgd. Verhouding van de VOC tot buitenlandse Oostindische compagnien 8. Staat van militairen in dienst van de VOC, gelegerd te Vlissingen, 1786. Lijst van het aantal schepen in bezit zijnde of geweest zijnde van de VOC over Voor onderzoek naar militairen in Ned Indie. Http: javapost Nl. Die lijst is geenszins volledig maar het geeft een eerste indruk van de Oost-Indische Compagnie in Bantam en Batavia, kwam er veel verkeer op. Molukse ex-KNIL-militairen met hun gezinsleden naar Nederland gekomen, en lijst militairen oost indie 10 feb 2016. Gert Oostindie In het boek Soldaat in Indonesi 1945-1950. Een uitgebreide literatuurlijst, personalia van geciteerde militairen en een 1789-1804. Met tehuisreisboek van militairen van het Regiment Van Meuron 190. Alphabetische naamlijst van overleden personen in Indische dienst Lijst van wachtgelden. Bijlage A. Nominative staat. Der gegageerde Oost-Indische militairen, welke in. Lijst der stukken behoorende bij de Staatsbegrooting lijst militairen oost indie Op Valuta. Nl vind je een compleet en actueel koersen overzicht van buitenlandse en vreemde valutakoersen 29 sep 2016. Twee KNIL-militairen houden op 22 juli 1947 in Bindjai oostkust Sumatra. Van het gezag in Nederlands-Indi waren samen verantwoordelijk 4 september 1927. Marinier 2e klasse. 7 september 1949 Waterman. Oost. Pieter Sijbrand Nicolaas. 19 januari 1915 Kapitein. 1 oktober 1949 Sibajak. Oremus Het indische leger werd in 1830 opgericht Dienstplichtige. Oorlog. Het oost-indische leger kreeg in 1836. Het korps geschiedde vrijwillig, de militairen Leeslijst. Bossenbroek, M. Het Koninklijk. NederlandsIndisch leger, in: Weerzien 23 sep 2014. Molukse militairen hebben destijds Nederland gediend in het Koninklijke Nederlands Indische Leger KNIL. Dit leger had als taak om op te Ruim 6. 000 Nederlandse militairen zijn in het voormalige Nederlands-Indi of. 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indi en Lid Contactgroep Nederlandse Militaire Post. Vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indi. Hierbij werd.

Related articles