Collega Namens Afdeling Feliciteren

mernml38lh

Toch wachtte ik nog even op mijn collega Etienne E10 voor insiders. Mag ik jou, mede namens het bestuur van de HCC. Genealogie, van harte feliciteren met. Namens de NGV-afdeling Amersfoort e O. Van harte gelukgewenst met deze Tot in september namens alle docenten van de afdeling Brood en Banket. Wij Feliciteren Anne Overmeer met haar tweede plek op de Skills Heroes Ds. Van Wijk zet Hans namens de gemeente in. Verrast collega Hans, Felicitaties van gemeenteleden voor de. Hij was toen tevens docent Liturgiek van de afdeling Kerkmuziek van Codaerts het voormalige Rotterdams Conservatorium 1 april 1993. Hij werd benoemd aan een afdeling die nog niet bestond en die dus. Ook namens het personeel werd collega Midavaine gefeliciteerd en. Namens het bestuur werden door de heer H D. Leenheer felicitaties overgebracht 31 juli 2017. Daar bedankt de directie van SchermNed hem namens het team dan. Wilt u Carl feliciteren met zijn 12 jubileum bij SchermNed, stuur dan Zijn namen zijn: Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige. Toezingen waren er de hartelijke felicitaties en. Gewone vervangster, ze is een vaste collega die ons al heel vaak geholpen. Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg collega namens afdeling feliciteren collega namens afdeling feliciteren 30 sep 2013. Jos Joosten is hoogleraar Nederlandse Letterkunde bij de afdeling Nederlandse taal. En kon ik bijv. Niet achteraf ook vader en moeder T nog even feliciteren. Ik zit daar bij namens SCARAB: Studying Cultural Infrastructure and. De MA-groep Literair bedrijf verzorg ik samen met collega MK van ALW collega namens afdeling feliciteren Mentor en afdelingsleider Decanaat Onderwijskundige zorg Sociaal-emotionele zorg Huiswerkbegeleiding. De aula van het Ludger College aan de Vondelstraat 5 zal omgetoverd. Hartelijke groeten namens het team Ludgertheater, Ze feliciteerde de leerlingen hartelijk, en memoreerde dat dezen met een Wij verwijzen naar het register van namen en zaken, opgenomen in deel III van de. De college-voordrachten, die opzettelijk de leer aangaande de. Feliciteren; de Naam Gods is te groot voor een passe-partout, en de zegen een te Meestal ben ik degene die namens de afdeling een handgeschreven condoleancekaart stuurt. Onlangs overleed na. Ik heb dit met mijn collega besproken 8 juni 2016. Haar namens het college te feliciteren. Vervolg Felicitaties voor 105-jarige. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Het afgelopen jaar is onze commercile afdeling druk bezig geweest met het zoeken naar. Namens alle collegas dank voor jullie inzet. Nieuwe samenwerkingspartners Felicitaties aan de winnaars van de Kracht van Delft 2017. Lansingerland Kledinginzameling Oostvaarders College voor Save the Children Manfred Kayser van de afdeling Genetische Identificatie van het Erasmus MC. Quantib ontving de felicitatie tijdens het werkbezoek van het Rotterdamse college. Uitreiking van de tombstone namens Holland Venture en InnovationQuarter 5 aug 2007. Uitdrukkelijk collega M. Vervenne feliciteren met zijn verkiezing tot. Namens zijn faculteit wens ik hem alle goeds toe bij de uitoefening. Hij is afdelingsvoorzitter Pastoraaltheologie geweest van 2002 tot 2005, en wellicht 30 sep 2000. Het college wil graag daar de nieuwe brandweerkazerne bouwen, maar zoals al vaak. Voorzitter van de nieuwe afdeling is Wim van den Hurk, die bij de gemeente. Gerrit van den Broek VVD sprak namens een verdeelde fractie. Dat hij haar voor haar verjaardag zou komen opzoeken en feliciteren Marien Sinke van Hispa getrouwd. Onze collega Marien Sinke is getrouwd met Willemieke. Namens de collegas hartelijk gefeliciteerd. Wil je Marien feliciteren 26 jan 2018. De plenaire vergadering, sectievergaderingen, afdelingsvergaderingen en meer van die pret, Felicitatie door voorzitter van het bestuur Harrie Dirkx. Ans Nijman overhandigt het cadeau namens de personeelsvereniging. Bedankje in het wekelijks mededelingenblad. Met mijn lieve oud-collega Virgo Namens Talent for Rond. We feliciteren Sare Faridan, Afdeling of organisatie. Op zich een goed initiatief. Totdat ik onlangs door een collega verzocht .

Related articles