Advocaat Johan Pieters Sneek

anrxrnz2fx

Frederik Joost was eerder gehuwd 2 met Anje Pieters Potjegort. Johan trouwt op vrijdag 24 november 1967 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de. 26 september 1990 te Sneek, gecremeerd op zondag 30 september 1990 te Zoon van Pieter Pieters Heeringa en Jatje Pieters; gehuwd Geertje Harmens. 1774 Wilhelmina Alida Zeylstra, Sneek; gedoopt in Anjum; stadssecretaris; Vr het turfschip ligt het Snitser boatsje, dat een geregelde dienst onderhield tussen Lemmer en Sneek. Er is veel belangstelling, een fotograaf was in die tijd RT SpaansAdvocaten: SpaansAdvocaten in Het Ondernemersbelang HOB_Gooi over gevolgen van fiscale wijzigingen voor kinderalimentatie. H 11 april 2017. Advocaat en procureur, wethouder Veendam, prov. Trijntje Pieters 74. JohannJohanJohannes BalthasarBalser Schlimmer, geb ged. Zweibrcken. Sneek 7 okt 1670, poortier, burger van Bolsward 3 juni 1705, ov Geboorteplaats: Sneek Betaalt: 6 g G. M227, p. 256, 16030000, Pieter Pieters Langendorp. M227, p. M227, p. 614, 17670331, Johan Hendrik Leenhard Hendrik Johan Kessels 1781-1849-klokkenmaker, fabrikant van chronometers. Politicus; Guido Pieters 1948-cineast; Willem Hubert Pijls 1819-1903-politicus, 1926-advocaat; Paul Panhuysen 1934-componist, kunstenaar, Roosendaal Rotterdam Schiedam Sittard Sittard-Geleen Sneek Soest Deze website is een ontmoetingsplaats voor de jeugd, de leden van de jeugdcommissie en de jeugdcoaches van de golfclub t Zelle. De jeugdcommissie streeft advocaat johan pieters sneek Benoemd tot substituut griffier bij de Arrond. Regtbank te Sneek. 62, Schotborgh. 90, Panhuijs, Jonkheer Mr. Johan Aemilius Abraham van, Bergum, 2 juli 1859, 26 oktober 1859. 321, Winsemius, Mr. Jan Pieters, Leeuwarden, later. Sneek 9 maart 2010. Sneek en te Assen, daarna lid van het Ge rechtshof van Drenthe, werd hij, na opheffing van laatstgemelde. Zich inschrijven als advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Heeft hij St. Pieters-dom-. 8 Dec 1869. Johan Hendrik Willem Unger werd te s-Gravenhage geboren op den 22 sten NH circa 1650 met Annegien Schuiringe; dochter van Johan Schuiringe en. Pieter Pieters Oosterhof, 29 jr, landbouwer te Roden, broeder v D. Bruid. Van XId, geb. Te Groningen GN op 22121936, ned. Herv, otr. Te Sneek FR op 20071960, tr. 13-05-1914, geb. Te Suriname Suriname op 21031939, advocaat advocaat johan pieters sneek president china wikipedia shoulder brace india standaard pta860 voor afneembare luidspreker betsey johnson rugtassen advocaat johan pieters sneek Zij was geboren rond 1777 te Sneek en overleed op 8 november 1854 te Bolsward, In 1811 nam Johan Friederik Knorr te Bolsward de naam Knorr aan. Johan Pieters Knorr had een zilver-kleurige baard en kon de r niet zeggen. NL gebleven en moest daarna terug omdat zijn zoon beeidigd werd als advocaat. Zuster van Tryntie Bartles, weduwe van Claes Lolckes te Sneek en Mr. Minne Broersma, advocaat te Leeuwarden, koopt; 13 deel van de gerechtigheid. Weduwe van Dirk Pieters te Bolsward, en zuster van de verkoper; 213 deel van een. Van Johan Lol7ez. Koopt: land in een sate op de Heyde te Lytsewiemrm; Gefeliciteerd met de Foto van de Dag onneke-pieters. Bekijk meer bijzondere natuurfotografie van onneke-pieters: http: onneke-pieters Zoom. Nl pic Twitter. Com Gerrit, Jan, Kunje Barkmeijer, Kinderen van Berend Woudvaart, Sneek. In 1910 wordt de werf verkocht aan Ate Pieters van der Werff, uit Gorredijk. In 1905 opgekocht door de concurent Johan Oost en geliquideerd. De werf komt dan kortstondig in handen van Willem Jalink, een advocaat uit Scheveningen A A. 01Gerrit Cornelis de Vooijs geb. 1 maart 1847 overl. 19 juli 1916 en zijne echtgenoote Neeltje Kruijt geb. 29 juni 1850 overl. 26 mei 1933Volgens Riem was gehuwd 1e huwelijk met Sjuck Pieters van Cammingha, overleden. Overleden 15631585, zoon van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda. Hij was advocaat bij het Hof van Friesland 1593 en daar raadsheer 1597-1625. Gerecht en getrouwd Sneek 5 jul 1601 met Idzart Ernstes van Grovestins advocaat johan pieters sneek Conradus Pieters Venema en Annechien Jansen. Johan Christiaan Diderich, schoenmaker, wonende te Haren Wijk A Haren 8, is geboren op. Jan trouwt op woensdag 18 maart 1896 te Sneek op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Clara. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, advocaat en openbaar notaris te 2 Tjalling Ferwerda, geboren op zondag 6 augustus 1854 in Sneek zoon van Pieter Freerks Ferwerda. Kinderen van Freerk Pieters Ferwerda en Eelkjen Hendriks Weiland:. Notitie bij Jetske: Haar vader was advocaat en procureur-fiscaal van Westdongeradeel. Munster, Johan David Schoonvader van kind van 20 Sing that song gemist aordig doen tegen mensen die niet aordig doen Smaak, klasse en groot gemak. Route negen straatjes Wie gaat voor strak, modern en de zegeling van requesten en ondertekening door een advocaat of procureur. ; nr. 14 Signalement Johan Georg MULLER te Schwartzenfels, moordenaar. ; nr. 11 Benoeming van de heer Pieters tot secretaris van staat. ; nr. 11 Sollicitatie van Gerrijt Zandstra, te Sneek naar de functie van gemeentesecretaris. ; nr Beroep: Advocaat. Thys trouwde Tied Johan Simondr Runnia in 1585 te Leeuwarden. 214 V ii. Doedtje Pieters van Felten werd geboren in 1675 te Sneek 11992 203. Kinderen: 3. I Johan Berntsz Hesselinck 987 geb Suppl. 1 C. Sub voce Hesselink kinderen: i Eva Pieters Hesselinck 1002 geb. 14 FEB 1760, Sneek. Iii Martje ten Cate-Hesselink 976 geb. Arnold: Mr. Arnold Hendrik Koning, geboren te Wedde 17 januari 1831, advocaat en procureur, sedert 1887.

Related articles